Big_loader_ajax

Průmyslové pojištění

Pojištění průmyslových rizik je svébytnou a specifickou oblastí pojištění. Pojištění velkých průmyslových celků ve strojírenství, energetice, chemii, petrochemii, textilním průmyslu a dalších odvětvích průmyslové výroby a obchodu má odlišné požadavky na strukturu pojištění a vyžaduje i odlišný přístup při upisování rizika, jeho řízení a v neposlední řadě i při likvidaci v mnoha případech rozsáhlých a komplikovaných pojistných událostí.

Struktura pojistného programu vychází vždy z individuálních požadavků klienta, s přihlédnutím k expozici rizika, požadavkům zajistitelů a možnostem lokálního trhu.

Pojištění majetku

  • Pojištění živelných rizik
  • Pojištění rizika odcizení a rizika vandalismu
  • Pojištění strojů a strojních zařízení
  • Pojištění stavebně montážní
  • Pojištění letadel

Pojištění odpovědnosti za škodu

  • Odpovědnost obecná
  • Odpovědnost profesní
  • Pojištění odpovědnosti členů vedení společnosti D&O
  • Pojištění odpovědnosti zastupitelů
  • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel


Kontakt

+420 732 689 987